Borzavár

A község hivatalos honlapja

BORZAVÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT  KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK (BKÖKT) 2008.(V.7.) számú önkormányzati rendelete A helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről

Borzavár Község Önkormányzatának Képviselőtestülete ( BKÖKT) 9/2008.(VIII.12.)  számú rendelet A közterület használatáról és a közterület – használati díj megállapításáról

1-2011. II.16. Rendelet a gyermekvédelem helyi rendszeréről

2-2011.Önkormányzati rendelet a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

3-2011. II.16. számú rendelet a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004.évi CXL.tv. végrehajtásáról

4-2011. II.16. SZMSZ módosítása

5-2011. II.16. SZMSZ

6-2011.III.16. 2011.évi költségvetés I.

6-2011.III.16. 2011.évi költségvetés II.

7-2011.IV.29. 2010. évi költségvetés módosítása

9-2011. IV.29. 2011.évi költségvetés módosítása

11-2011. VII.01. sz. rendelet a 2-2011. II.16. önkormányzati rendelet a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról módosításáról

Szociális rendelet módosítása

Közterülethasználat és közterülethasználati díj megállapításáról szóló rendelet módosítása (10/2011.VI.08.)

13/2011.(IX.9.) sz. rendelet az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének módosításáról

Költségvetési rendelet módosítása

15/2011.SZMSZ módosítása

16/2011.Szociális rendelet módosítása

17/2011.(XII.13.) rendelet a közüzemi víz- és csatornaszolgáltatási díj hatósági árának megállapításáról

18/2011 (XII.13.) Szemétszállítási rendelet

19/2011 (XII.13.) rendelet a helyi rendeletek előkészítésében való társadalmi részvételről

1/2012(II.10.)sz. önkormányzati rendelet a közüzemi víz- és csatornaszolgáltatási díj hatósági árának megállapításáról szóló 17/2011(XII.13.) sz. önk.rendelet hatályon kívül helyezéséről

2/2012(II.10.)sz.önkormányzati rendelet a települési szilárdhulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 18/2011(XII.13.)sz. önk. rendelet módosításáról

3/2012(II.10.)sz. önkormányzati rendelet az anyakönyvi eljárás egyes díjairól

4/2012(II.10.)önk.rendelet az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról

5/2012(II.21.) sz.önk. rendelet az önkormányzat 2012.évi költségvetéséről

2012.évi költségvetés- tervezési táblák

6/2012(II.21.)sz. önk.rendelet a 15/2011.(XI.5.)sz. rendelettel módosított 5/2011.(II.16.)sz.rendeletnek az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról

7/2012.(III.30.) sz.önk.rendelet a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

8/2012.(III.30.) sz.önk.rendelet a gyermekvédelem helyi rendszeréről

(az 1/2011.(II.6.) sz.önk.rendelet módosítása)

9/2012.(III.30.) sz.önk.rendelet a 2/2012.(II.10.) sz.önk.rendelettel módosított 18/2011(XII.13.) sz.önk.rend.a települési szilárdhulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról szóló rendelet módosításáról

10/2012.(V.4) sz.önk.rendelete a 13/2011(IX.9.) sz.rendelettel,a 9/2011(IV.29.)sz. rendelettel módosított a 6/2011.(III.16.) sz. rendeletének- az önkormányzat 2011.évi költségvetésének módosításáról

2011.évi költségvetés módosítás táblázat

11/2012(V.4.)sz.önk.rendelet az önkormányzat 2011.évi zárszámadásáról

2011.évi zárszámadás táblázat

12/2012(V.4.)sz.önk.rendelet a 6/2012.(II.21.)számú, a 15/2011(XI.5.) sz. rendelettel módosított 5/2011(II.16.)sz. önk. rendeletnek az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról

Alapító okirat-önkormányzat

Alapító okirat-polgármesteri hivatal

Alapító okirat-általános iskola

Alapító okirat-óvoda

13/2012(VI.28.) önk.rend. a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról

14/2012(VI.28.) önk.rend. A kirívóan közösségellenes magatartásokról, valamint azok szankcionálásáról

15/2012(VI.28.) önk.rend. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

16/2012(VI.28.) önk.rend. A talajterhelési díjról

17/2012(VIII.7.) önk.rendelet az 5/2012(II.6)önk.rendelet az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módósításáról

18/2012(VIII.7)önk.rendelet a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 13/2012(VI.28) önk.rend. módósításáról

19/2012 (IX.10.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

19/2012 (IX.10.) önkormányzati rendelet pénzügyi mérlege

20/2012. (IX.07.) önkormányzati rendelet az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2011. (II.06.) önkormányzati rendelet módosításáról

21/2012. (IX.28.) önkormányzati rendelet a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról  szóló 15/2012. (VI.28.) önk. rendelet módosításáról

23/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelet a helyi adókról

24/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelet a talajterhelési díjról

26/2012. (XII. 5.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 15/2012. (VI. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

25/2012. (XII. 5.) önkormányzati rendelete a kirívóan közösségellenes magatartásról, valamint azok szankcionálásáról szóló 14/2012. (VI. 28.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. (II.2.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2013. (II. 27.) önk. rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

15. melléklet a 2/2013. (II.27.) önkormányzati rendelethez

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013. (II.27.) önk. rendelete az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 4/2012. (II.10.) önk. rendelet módosításáról

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013. (II. 27.) önk. rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. (II.27.) önk. rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 13/2012. (VI. 28.) önk. rendelet módosításáról

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013. (III.29.) önkormányzati rendelete az intézményi térítés díjakról

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2013. (III.29.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 15/2012. (VI.28.) önkormányzati rendelete módosításáról

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013. (III.29.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 1/2011. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013. (V.1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról

9/2013. (V.1.) melléklete

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2013. (V.1.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott és a személyes gondolkodást nyújtó szociális ellátásokról

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013. (V.1.) önkormányzati rendelete a gyermekek védelméről

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (V.1.) önkormányzati rendelete Borzavár Községi Önkormányzati Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (V.1.) önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 4/2013. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (V.24.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (VI. 27.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról szóló 14/2013. (V.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Borzavár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2013. (VII.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú, behajtási tilalommal érintett közterületekre gépjárművel történő behajtás engedélyezésének rendjéről

16/2013. (VII.12.) melléklete

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2013. (VII.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú, behajtási tilalommal érintett közterületekre gépjárművel történő behajtás engedélyezésének rendjéről szóló 16/2013. (VII.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Melléklet 17/2013. (VII. 26.) önkormányzati rendelethez

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. (VIII.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú, behajtási tilalommal érintett közterületekre gépjárművel történő behajtási engedélyezésének szóló 16/2013. (VII.12.) rendelet hatályon kívül helyezéséről

Borzavár Községi Önkormányza Képviselő-testületének 19/2013 (XI. 6.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013 évi költségvetéséről szóló 2/2013(II.27) önkormányzati rendelet módosításáról.

19/2013 (XI. 6.) önkormányzati rendelet melléklete

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

20/2013. (XI. 6.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól szóló 1/2013. (II. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

21/2013. (XI. 6.) önkormányzati rendelete a közterületek használatról szóló 14/2013. (V. 24.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő testületének  22/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelete a szociális, gyermekvédelmi és személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról

1/2014. (III.3.)Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014.évi Költségvetési rendelete

1/2014.(III.3.) 1. számú melléklete Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének költségvetési rendelet 1. sz. melléklete

3/2014.(III.3.) Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Állattartási rendelet hatályon kívül helyezése

2/2014.(III.3.) Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Intézményi térítési díjról szóló rendelet

4/2014. (IV. 4.) és 19/2013. (XI. 6.) önkormányzati rendeletekkel módosított  2/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

4/2014. (IV. 4.) és 19/2013. (XI. 6.) önkormányzati rendeletekkel módosított  2/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről melléklete

5/2014.(IV. 30.) Önkormányzati rendelete

5/2014.(IV. 30.) önkormányzati rendelet melléklete

Borzavár Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 6/2014. (V. 30.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezés rendjéről

7/2014.(VII. 7.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(III.3.) önkormányzati rendelet módosításáról (melléklete)

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(VIII. 11.) önkormányzati rendelete a Díszpolgári Cím adományozásáról

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(VIII. 11.) önkormányzati rendelete a Díszpolgári Cím adományozásáról szóló melléklete

9/2014.(IX. 22.) önkormányzati rendelete a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

10/2014.(IX. 22.) önkormányzati rendelete a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól

11/2014.(IX. 22.) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól

12/2014.(IX. 22.) önkormányzati rendelete a helyi adóról szóló 23/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

13/2014.(X. 6.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról

14/2014. (XI. 26.) önkormányzati rendelete a környezetvédelem részleges helyi szabályozásáról

15/2014. (XI. 26.) önkormányzati rendelete  a szociális tűzifa juttatás szabályairól szóló 1/2013. (II. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról

16/2014.(XI. 26.) önkormányzati rendelete a Borzavár Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló  12/2013.(V.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

17/2014.(XII. 19.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(III.3.)  önkormányzati rendelet módosításáról

18/2014.(XII. 19.) önkormányzati rendelete az intézményi térítési díjakról szóló 2/2014.(III.3.) önkormányzati rendelet módosításáról
(melléklete)

1/2015. (II. 2.) önkormányzati rendelet, az önkormányzat által nyújtott támogatások szabályairól

4/2015.(II. 27.) önkormányzati rendelete a letelepedést ösztönző, és a nevelést segítő támogatási formákról

5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a szociális, gyermekvédelmi és  személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

2/2015.(III. 2.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(III.3.)  önkormányzati rendelet módosításáról
melléklete

3/2015. (III. 2.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről
melléklete

6/2015. (III. 31.) önkormányzati rendelettel módosított 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a letelepedést ösztönző, és a nevelést segítő támogatási formákról

6/2015. (III. 31.) önkormányzati rendelete a letelepedést ösztönző, és a nevelést segítő támogatási formákról szóló  4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Borzavár Rendezési Terv

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a Díszpolgári Cím adományozásáról szóló 8/2014. (VIII. 11.) önkormányzati rendelete

7/2015.(IV. 24.) önkormányzati rendelete

a szociális, gyermekvédelmi és személyes gondoskodást

 nyújtó ellátásokról szóló 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

8/2015.(V. 8. ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról

8/2015.(V. 8. ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról melléklet 9/2015.(VI. 19.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről

10/2015. (VI. 19.) önkormányzati rendelete az  államháztartáson kívüli források átvételének szabályairól

11/2015. (VI. 19.) önkormányzati rendelete a kiadások készpénzben történő teljesítésének szabályairól

12/2015.(VI. 17.) önkormányzati rendelete a Díszpolgári Cím adományozásáról szóló 8/2014. (VIII. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról

13/2015.(VIII. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015.(III.2.)  önkormányzati rendelet módosításáról

13/2015.(VIII. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015.(III.2.)  önkormányzati rendelet módosításáról (MELLÉKLET)

14/2015.(XI. 2.) önkormányzati rendelete a Díszpolgári Cím adományozásáról szóló 8/2014. (VIII. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról

15/2015.(XII. 4.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015.(III.2.)  önkormányzati rendelet módosításáról

15/2015.(XII. 4.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015.(III.2.)  önkormányzati rendelet módosításáról, MELLÉKLETE

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2015.(XII. 2.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól

17/2015.(XII. 18.) önkormányzati rendelete az intézményi térítési díjakról szóló 2/2014.(III.3.) önkormányzati rendelet módosításáról

1/2016. (II. 5.) önkormányzati rendelete a Helyi Építési Szabályzatról  és Szabályozási Tervről szóló 10/2005. (VI.1.) önkormányzati rendelet módosításáról., melléklete

1/2016. (II.5.) önkormányzati rendelete a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről szóló 10/2005. (VI.1.) önkormányzati rendelet módisításáról.

2/2016. (III. 5.) önkormányzati rendelete a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról

3/2016.(III. 5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015.(III.2.)  önkormányzati rendelet módosításáról

4/2016. (III. 5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

4. melléklet a 3/2016.(III.5) önkormányzati rendelethez

14. melléklet a 4/2016.(III.5.) önkormányzati rendelethez

5/2016.(III. 5.) önkormányzati rendelete a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 9/2014.(IX.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

6/2016. (III.30.) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 11/2014.(IX.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2016.(V.30)önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015.évi költségvetésének végrehajtásáról

Borzavár Községi Önkormányzat 2015.évi zárszámadásának mérlege

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2016.(V.31.)önkormányzati rendelete az önkormányzat által nyújtott támogatások szabályairól

9/2016.(V.31)önkormányzati rendelete a közterületek tisztán tartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 9/2014.(IX.22.)önkormányzati rendelet módosításáról

10/2016.(XII.19.)önkormányzati rendelete az intézményi térítési díjakról szóló 2/2014.(III.3.)önkormányzati rendelet módosításáról

11/2016.(XII.19.)önkormányzati rendelete a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 9/2014.(IX.22.)önkormányzati rendelet módosításáról

12/2016.(XII.19.)önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016.(III.5.)önkormányzati rendelet módosításáról

Borzavár Községi Önkormányzat bevételeinek 2016.évi összevont költségvetési mérlege

5/2016.(III.5.), 9/2016.(V.31.) és 11/2016.(XII.19.) önkormányzati rendeletekkel módosított 9/2014.(IX.22.)önkormányzati rendelete a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 1/2017.(I.30.)önkormányzati rendelete a Közszolgálati Tisztviselők Napjának, július 1-jének munkaszüneti nappá nyílvánításáról

2/2017.(I.30.) önkormányzati rendelete a Borzavár Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2013.(V.28.) önkormányzati rendelete módosításáról

3/2017 (II.28.)rendelet az Önkormányzat 2017.évi költségvetéséről

Költségvetési rendelet melléklete

4/2017(III.27.)rendelet az egészségügyi alapellátások körzeteiről

5/2017(III.27.)rendelet az önkormányzat 2016.évi költségvetése módosításáról

Költségvetési mérleg 2016-2019.években

Szociális,gyermekvédelmi és személyes gondoskodást nyújtó ellátások rendelete

6/2017.(IV.24.)önkormányzati rendelet a szociális, gyermekvédelmi és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 5/2015.(II.27.)önkormányzati rendelet módosításáról

7/2017(IV.24.)önkormányzati rendelet a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn túli házasságkötés létesítésének engedélyezéséről, valamint az ezért járó többletszolgáltatás ellentételezéséről

8/2017(V.30.)önkormányzati rendelet az önkormányzat 2016.évi költségvetésének végrehajtásáról
8/2017(V.30)rendelet melléklete

9/2017(VII.6.)önkormányzati rendelet a letelepedést ösztönző, nevelést segítő támogatási formákról szóló 4/2015(II.27.)önkormányzati rendelet módosításáról

10/2017(VIII.18.)önk-i rendelet a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 9/2014.(IX.22.) önk-i rendelet módosításáról

9/2014(IX.22.)önk-i rendelet a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő testületének 11/2017.(X. 2.) önkormányzati rendelete Borzavár Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2013. (V.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2017.(XI.6.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017.(II.28.)  önkormányzati rendelet módosításáról, Melléklet

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2017. (XII.1.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2017.(XII.27.) önkormányzati rendelete az intézményi térítési díjakról szóló 2/2014.(III.3.) önkormányzati rendelet módosításáról

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2017.(XII.27.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról szóló 14/2013.(V.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2017. (XII.27.) önkormányzati rendelete a településkép védelméről

Galériaképek

Eseménynaptár

<<  Június 2024  >>
 h  k  s  c  p  s  v 
       1  2
  3  4  5  6  7  8  9
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Friss események

Nincs aktuális esemény